Гурток «Точка зору»

Мета гуртка «Точка зору»: сприяти формуванню життєвої компетентності особистості, становленню її як творця і проєктувальника власного життя. В основу роботи гуртка покладено положення компетентнісного та діяльнісного підходів. Основний зміст роботи базується на наступних завданнях:

  • сприяти формуванню в учнів стратегії, самореалізації, самоконструювання позитивної «я-концепції»;
  • допомагати підліткам оволодівати технологією життєтворчості, коригувати та здійснювати життєві проєкти – відстоювати власну точку зору на події та явища.

Робота гуртка передбачає виконання програми, котра складається з певних модулів «Людина і суспільство», «Соціальне здоров’я», «Свідомий вибір», «Журналістика – як соціально значима сфера діяльності людини», «Технології соціального проєктування».

Comments are closed.