Гурток «Юні охоронці природи»

Метою діяльності гуртка «Юні охоронці природи» є необхідність формування у вихованців цілісної картини світу, уявлення про самоорганізацію та саморозвиток природи, пояснення нерозривної взаємодії тваринного, рослинного світу і соціального середовища відповідно до стратегії сталого розвитку. Без підвищення рівня екологічної культури, насамперед, молоді, не варто сподіватися на позитивні зміни в навколишньому природному середовищі.
Реалізація даної мети передбачає вирішення таких завдань:

  • засвоєння учнями знань про типових представників рослинного і тваринного світу рідного краю;
  • усвідомлення дітьми значення фенологічних спостережень;
  • уміння обирати потрібні джерела інформації та користуватись ними;
  • формування відповідного ставлення до природи і готовності до активних дій щодо її охорони;
  • уміння переносити знання в нову життєву ситуацію та застосовувати їх;
  • формування досвіду проектної та дослідницької діяльності;
  • усвідомлення принципів сталого розвитку та раціонального природокористування, формування екологічної культури та мотивації на здоровий спосіб життя;
  • формування екологічної компетентності вихованців.

Це дає можливість вихованцям орієнтуватися у природному середовищі, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та формувати правильну поведінку в природі, вести фенологічні спостереження і дослідження.
Формами роботи є підсумкові заняття, захист творчих робіт, участь у конкурсах, конференціях, змаганнях, квестах, розгляд екологічних ситуацій та екологічних проблем. Також практичні заняття на природі сприяють розвитку у вихованців практичних природоохоронних умінь (годування птахів узимку, участь у Всеукраїнських акціях «Годівничка», квізкотеці, загальноміському конкурсі «Годівничка для синички» та конкурсі знавців птахів « Пташиний ярмарок», конкурсі виготовлення шпаківень «Весняний переліт» тощо).
Робота у гуртку передбачає активну участь в громадсько – корисній діяльності, прищеплення практичних умінь та навичок роботи у кутку живої природи.

Comments are closed.