Гурток «Юні рослинники»

Мета діяльності гуртка : формування базових компетентностей у процесі засвоєння системи знань з біології рослин.
Основними завданнями роботи гуртка є формування в учнів пізнавальної, практичної, творчої та соціальної компетентностей. Заняття дають змогу поглибити знання, отримані на уроках біології; формувати практичні навички; розвивати творчі здібності, навички взаємодії у команді. Також робота гуртка «Юні рослинники» сприяє розумінню школярами принципів збалансованого розвитку та формуванню екологічної культури.

Comments are closed.