Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ЗОШ №22 м.Рівного
___________ C.А.Шама

Статут учнівського самоврядування ЗОШ № 22

I. Загальні положення:

 1. Учнівське самоврядування Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «про громадські організації»», Статуту школи.
 2. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповага і незалежності; співпрацює з педагогами та батьками.

II. Мета та завдання шкільного органу самоврядування:

 1. Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.
 2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.
 3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.
 4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.
 5. Прагнути узгодження й балансу інтересів між учнями і дорослими.

III. Органи управління учнівського самоврядування:
Права та обов’язки:

 1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є загальношкільні збори, які скликають раз в рік.
 2. Керівні функції учнівського самоврядування виконує збори учнівської ради, які скликають щомісяця в класних колективах.
 3. Виконавчим органом самоврядування є учнівський комітет, який обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.
 4. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції шляхом відкритого голосування.
 5. Головою ради учнівського комітету може бути учень 8-11 класу, якого обирають відкритим голосуванням.
 6. Старосту класного колективу обирають загальні класні збори з числа учнів-лідерів класу. З них формується старостат.
 7. Форми діяльності центрів, клубів, учнівських об’єднань, малих ініціативних груп визначають на засіданнях ради.

Учнівський комітет:

 • координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;
 • контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;
 • ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї компетенції;
 • вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання та виховання;
 • бере участь в організації невідкладної допомоги невстигаючим учням;
 • здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;
 • організовує роботу центрів, малих ініціативних груп, учнівських об’єднань за інтересами, постів, штабів тощо;
 • співпрацює зі старостатом.

Старостат:

 • звітує про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засіданнях старостату та учнівського комітету школи;
 • є безпосереднім зв’язковим між учнівським комітетом, колективом класу та класним керівником (доводить до їхнього відома плани, завдання, рішення учнівського комітету, комісій самоврядування).

Заступник директора з ВР З.Й.Романчук

Comments are closed.