Гурток «Театрального мистецтва»

Театральне мистецтво – це універсальний вид мистецтва, який через свою емоційну насиченість та комплексний вплив на глядача і на актора набуває дедалі більшого значення в духовному, естетичному й патріотичному вихованні дітей. Актуальність театрального мистецтва незаперечна, оскільки, театр своєю багатомірністю, багатоликістю і синтетичною природою здатний допомогти дитині глибше пізнати красу навколишнього світу, сприяти піднесенню духовно-моральної культури, вихованню гуманістичних, загальнолюдських цінностей, виявленню та розвитку творчих здібностей. Театр — «мистецька палітра», що складається з різних видів мистецтв: драматургії, музики, танцю, співу, акторської гри. Він дає можливість пізнання історії, літератури, народознавства, філософії, естетики.
Гурток «Театрального мистецтва» ЗОШ№22 під керівництвом Горпинюк О.М. відкриває гуртківцям можливості для багатостороннього розвитку їх здібностей: вдумливого аналізу виконаного твору, проникнення в ідейно-художній задум п’єси, розуміння кола життєвих явищ, людських взаємин, конфліктів, вчинків, характерів, здатності до співчуття, співпереживання, співтворчості.

Comments are closed.